Solr

Proč je Solr esenciální v xDB

Pokud uvažujete o migraci nebo nasazení Sitecore 8 (nebo 7.5) a plánujete využít xDB jako platformu pro analytiku a personalizaci, Solr bude esenciálním požadavkem pro zprovoznění.

Sitecore je navržen tak, aby pracoval v celé řadě scénářů – od single-box instalace až po multiserverová paralelizovaná řešení.

Pokud uvažujete xDB v on-premises šklálované implementaci (což ve své podstatě začíná prostým oddělením content managementu a content delivery), měli byste vědět, že nebude pracovat naplno, pakliže nezahrnete i Solr.

Solr v tomto případě neindexuje a nepohání search na obsahové části webu, ale řeší indexaci dat sbíraných xDB. Při procesu agregace (také známé jako processing nebo map-reduce) je totiž mimo jiné vytvářen i sitecore_analytics_index.

Zatímco v single-box instalaci je index generován Lucenem v Sitecoru a sedí na stejném file systému jako ostatní systémové komponenty – zejména content delivery, reporting, Email Experience Manager (EXM), Engagement Automation, a Experience Profile – ve škálovaném řešení může tento index být nedostupný pro některé z těchto komponent.

Ve škálovaném řešení, Solr zajistí nejen indexaci dat z xDB, ale také vhodné zpřístupnění indexu všem stranám, které jsou součástí Sitecore řešení.

Můžete nastavit indexer zvlášť jen pro Sitecore analytics index, aniž by bylo potřeba upravovat jakékoli další části searche – Sitecore je dodáván s ukázkovým configem, který je možné upravit a použít pro napojení Solru.

UPDATE 18.1.2016: Nalezl jsem náhradní URL adresu, kde je popsaná role Solru.

Více o tomto tématu je možné nalézt ve článku: The role of Solr and search in the xDB xDB Configuration – Configure a processing server.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *