Sitecore 8 Login screen

Sitecore 8 novinky

Sitecore chystá verzi 8, která by měla vyjít koncem tohoto nebo začátkem příštího roku. Co v Sitecore pro nadcházející verzi připravují se dá považovat ze převrat. A čemu v Sitecore říkají “Skynet”? To se dovíte dále.

Nové UI

Sitecore se od verze 6.0 do verze 7.5 z pohledu vzhledu UI back-endu prakticky nezměnil. Vzhledem k tomu, že se back-end inspiroval u tehdy vznikajícího Windows “Longhorn” (později Vista), bylo na čase UI trochu zmodernizovat.

Sitecore 8 Content Editor
Sitecore 8 Content Editor
Sitecore 8 Desktop
Sitecore 8 Desktop
Sitecore 8 Launchpad
Sitecore 8 Launchpad
Sitecore 8 Experience Editor (ex Page Editor)
Sitecore 8 Experience Editor (ex Page Editor)

Kromě vzhledu samotného se změnily i varianty přihlašování – nově uživatel nevolí prostředí, do kterého se přihlásit (Desktop, Content Editor, Page editor, Launchpad), ale přihlašuje se rovnou do prostředí Launchpad, ze kterého má možnost rozhodnout se, co dál. Nově přibyla i lišta, která je univerzální pro všechny aplikace, které se přes Launchpad otevírají (vyjma Experience editoru, který se otevírá v nové záložce/okně). Díky liště je možné se vždy rychle na Launchpad vrátit a pokračovat v práci s jiným nástrojem. Osobně toto vítám neboť v předchozích verzích Sitecore bylo vždy poněkud složitější přepínání mezi prostředími – obzvláště, pakliže uživatel zvolil cokoli jiného než Desktop.

SPEAK

Nové UI Sitecore má nejen dopad na vzhled ale i na rozšiřitelnost Sitecore jako takového. Launchpad a další místa v systému jsou napsána pomocí SPEAK (Sitecore Process Enablement and Acceleration Kit), který je založený na JavaScriptu. Díky SPEAKu, je tedy možné doplňovat custom funkcionality do Sitecore, aniž by bylo potřeba systém jakkoli “ohýbat”.

Testování jako součást publikačního workflow

A/B testování se vyskytovalo již ve starších verzích Sitecore. Verze 8 ale tuto funkcionalitu v mnohém zlepšuje a především jí zařazuje jako běžnou část publikačního workflow. Kdykoli tedy editor provede nějakou úpravu obsahu a bude úpravu publikovat, Sitecore nabídne možnost publikovat s A/B testem. Při této možnosti má editor rovněž možnost “odhadnout”, zdali provedená úprava bude mít pozitivní nebo negativní dopad na určitou metriku (např. na plnění určitého cíle na webu). Tímto způsobem se v Sitecore tzv. trénuje model. K čemu je trénování modelu se dočtete níže.

Kromě této jednoduché funkcionality, Sitecore rovněž umožňuje pokročilejším uživatelům připravit precizní nastavení A/B a MVT testů na libovolných komponentách na webu, včetně možností jejich nastavení a vyhodnocení. Uživatel má tak možnost např. nastavit míru jistoty (statistici znají pod symbolem alfa) nebo vzorku, na kterém má být test prováděn. Pro fajnšmekry dodám, že testovací nástroj funguje na principu Pearsnonva Chí-kvadrát testu.

Machine learning (aka project Skynet)

Sitecore 8 zavádí do své platformy koncept strojového učení. Díky machine learningu a konceptu “Učení s Učitelem”, neboli trénování modelu (viz výše), je Sitecore schopen postupem času napovídat, pro které segmenty zákazníků je doporučen který kus obsahu a o kolik procent se tím může zvýšit konverze na měřeném cíli. Čím více tedy uživatelé mění a testují v Sitecore obsah, tím lepší jsou predikce, které Sitecore předkládá. A kdyby se náhodou nad všemi těmi daty v xDB zapotily procesory Sitecore instance, lze celou agendu machine learningu přesunout na Azure Machine Learning.

Kompletní přehled o uživateli

V xDB je, kromě standardních informací o návštěvnosti uživatelů, možné agregovat i informace z jiných zdrojů, např. CRM nebo ERP. V Sitecore 8 je možné s uživatelem pracovat i na individuální úrovni a zobrazovat všechny jeho údaje z jednoho prostředí – Experience profilu. Experience profile je zejména určen pro práci s menším počtem zákazníků – typicky ve scénářích B2B nebo top zákazníků B2C.

Díky xDB je možné agregovat plnění uživatelských cílů napříč všemi kanály, včetně offline – kupříkladu konverze na prodejně. Tyto informace lze pak využít při automatizaci kampaní a komunikace přes Engagement planning, který je v Sitecore dostupný již od minulých verzí. Veškeré interakce uživatele s různými touchpointy organizace jsou pak zobrazené na jednom místě a umožní marketérům lépe poznat zákazníkovy potřeby a akce, a upravit podle toho komunikaci s ním.

Federated Experience Manager pro ovládání externích webů přímo ze Sitecore

Kromě svých vlastních webů je nově Sitecore 8 schopen měřit a ovládat weby běžící mimo něj. Umožňuje to funkce Federated Experience Manager – FXM. Díky FXM je tedy možné ihned začít pomocí Sitecore pracovat s weby, které buď čekají na migraci nebo které mají zůstat samostatné, ale přeci jen některé části mají být pomocí Sitecore ovladatelné. Princip FXM je obdobný, jako nabízí např. Google se svými Analytics nebo služby typu Optimizely. Stačí tedy na cílovou stránku, kterou je potřeba sledovat nebo editovat (včetně nastavení personalizace nebo A/B testů), vložit JavaScriptový snippet. Ten umožní Sitecoru se připojit na cílový web a editorovi pracovat s daným webem přímo z prostředí Sitecore. Klidně za použití Experience editoru (bývalého Page editoru).

A ještě mnoho dalšího…

Sitecore 8, krom výše popsaného, přináší ještě podstatná vylepšení v analytice a reportingu, Email Experience Manageru pro správu a rozesílání mailových kampaní, integrace se sociálními sítěmi, možnostmi navigace a správy samotných webů a správy segmentů uživatelů. Upgrade na verzi 8 povyšuje jakoukoli instalaci Sitecore na zcela novou úroveň.

1 komentář u „Sitecore 8 novinky“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *