Sitecore Data Exchange Framework

Sitecore nedávno vypustil nejnovější přírůstek mezi jeho integrační možnosti – Data Exchange Framework. Na co je dobrý? Pojďme se podívat!

Nejdříve ze všeho, proč se vůbec o Data Exchange Framework zajímat? Sitecore měl možnosti, kterak dostávat data do a z platformy, ale doteď chyběl jednotný, jasný a konfigurovatelný Framework, aplikovatelný na celou řadu různých případů. A to je přesně důvod existence Data Exchange Frameworku.

Data Exchange Framework můžete chápat jako samostatný ETL (Extract Transform Load) nástroj, který extrahuje data ze zdroje a zapisuje je do cíle. Vše je plně konfigurovatelné ze Sitecore back-endu, ale může běžet zcela mimo Sitecore proces.

Nejlepší je, že Sitecore může být zdrojem nebo cílem, ale nemusí být! Představte si, že potřebujete udělat synchronizaci produktů mezi ERP a Digital Asset Management systémem – můžete nastavit vše za použití Data Exchange Framework.

Případy Užití Kde Dává Smysl Data Exchange Framework

Kde přesně tedy můžete Data Exchange Framework použít? Existuje řada scénářů, kde využijete synchronizaci dat z a do Sitecore – nejtypičtěji synchronizace CRM dat se Sitecore xDB. Existuje například konektor pro Microsoft Dynamics CRM, který staví na Data Exchange Frameworku a je dostupný jako Sitecore Dynamics CRM Connect.

Můžete ale vytvořit jakýkoli konektor dle libosti a nahrávat data z různých systémů, jako CRM, ERP, jiných CMS nebo dokonce textových souborů. Potřebovali jste někdy denně updatovat stovky vstupů z Excelovského souboru? Pak je Data Exchange Framework tím pravým nástrojem.

Jak Vypadá Anatomie Data Exchange Frameworku

Vzhledem k tomu, že Data Exchange Framework žije kompletně vně Sitecore, nepracuje se standardními procesory a pipelinami Sitecore. Nicméně využívá podobnou architekturu, kterou můžete přizpůsobit dle potřeb.

Proces (motor)

Pipelines – Pipelines jsou kolekce instrukcí bez vlastností, ale s kontextem. I přesto, že existují mimo Sitecore, jsou konfigurovány pomocí Sitecore items. Existuje komponenta s názvem „Converter“, která zajišťuje, že konfigurace udržovaná v Sitecore a uložená v Sitecore items, je vhodně přeložena do konfigurace, které rozumí Data Exchange Framework.

Pipeline Steps – Podobně jako Sitecore používá Procesory, Data Exchange Framework používá Pipeline Steps. Ty reprezentují jednotku práce a používají pipeline-context pro mezikrokovou komunikaci.

Pipeline Batches – Kdykoli je potřeba spustit více pipelines v určitém pořadí, použijete Pipeline Batches. Pipeline Batches jsou zejména používány v hromadných operacích, jakými jsou například synchronizace velkého množství CRM vstupů do Sitecore.

Data (náklad)

Endpoint – je místo ze kterého brát a do kterého zapisovat data. Reprezentuje unikátní API.

Mapping (transformace)

Value Accessors – využívají se pro čtení (Value Readers) a zápis (Value Writers) – Čtou a zapisují data z objektů vystavených přes endpointy.

Value Mapping – Využívá se k „překladu“ vystavených dat ze čteného endpointu do zapisovaného endpointu. Je možné aplikovat custom logiku pro uskutečnění potřebné transformace.

Konfigurace

Provider – Provider je fyzická implementace která využívá Data Exchange Frameworku a je určena specifickému účelu. Dynamics CRM Connect je příkladem takového providera.

Tenant – Je unikátní sada konfigurací pro providera. Řekněme, že máte dva Dynamics CRM účty – jeden pro obchodní oddělení a jeden pro servisní oddělení. Stále budete používat jednoho providera pro spojení s Dynamics CRM, ale budete mít konfigurované dva tenanty, které se navzájem nebudou ovlivňovat.

Spouštění Procesu

Pro spuštění procesu k přesunu dat přes Data Exchange Framework, potřebujete nastavit Runner. To se dá udělat třemi cestami:

  1. Manuálně
  2. Jako Plánovaná úloha
  3. Přes API

Můžete proces spouštět přes Sitecore (použitím jobu nebo API) nebo zcela samostatně. Pokud běží synchronizace mimo Sitecore proces, nelze použít initialize pipeline Sitecoru. Místo toho je potřeba komponenty inicializovat. Samostatně běžící komponenty navíc nemohou záviset na Sitecore kontextu.

Slovo Na Závěr

Data Exchange Framework je separátní komponenta, kterou je možné stáhnout. Toto je nová platforma na výměnu dat, na které Sitecore rozvíjí svoji stávající integrační strategii (jako právě CRM Connect).

Více detailů se můžete dočíst v excelentní dokumentaci dostupné na  http://integrationsdn.sitecore.net/DataExchangeFramework/v1.1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *