Slovníček

Authoring

Činnost tvorby obsahu (rovněž zvané Authorování)
Je rovněž synonymem pro instanci Content Managementu.

Content Delivery [CD]

Jedná se o instanci Sitecore určenou pro servírování obsahu návštěvníkovi webu. Na Content Delivery instancích se obsah webu nikdy neupravuje.

Content Editor

Je prostředí pro strukturovanou práci s obsahem. Je zde dostupný strom items.
Jako Content Editor se rovněž označuje člověk, který edituje obsah.

Content Management [CM]

Jedná se o instanci Sitecore určenou pro editaci obsahu a nastavování Sitecore (rovněž zvané Authorování obsahu nebo Authoring).

Core

Je základní databáze s instrukcemi pro běh Sitecore instancí.

Component

(počeštěně také “Komponenta” nebo “Componenta”) je manipulovatelným kusem kódu, která reprezentuje funkcionalitu webu. Komponentami je možné manipulovat v Page Editoru.

DMS

Digital Marketing System je část Sitecore, která je určena pro činnost digitálního marketingu. Kromě jiného je v ní spravována personalizace, analytika, A/B testy, kampaně a jiné.

Instance

Značí jednu běžící aplikaci Sitecore. V rámci jedné architektury může běžet více instancí Sitecore – Typicky jedna Content Authoring instance a dvě či více Content Delivery instancí.

Item

Item (v počeštěném slovníku rovněž označován ženským rodem “Itema”) je atomický kus obsahu, který je reprezentován pozicí ve stromové struktuře Sitecore a je charakterizován kolekcí polí – Fields.

Master

Je základní databáze se všemi verzemi editorského obsahu, ke kterému přistupují Content Management instance.

Page Editor

Je prostředí pro práci s layoutem webu. Je možné zde editovat obsah a manipulovat komponentami. Od Sitecore 7.5 je Page Editor přejmenován na Experience Editor.

Publishing

Akce vydávání (publikování) obsahu.

Web

Je základní databáze s vydanými verzemi editorského obsahu, ke terému přistupují jak Content Management tak Content Delivery instance.

WFFM

Modul Web Forms For Marketers, kterým je možné navrhovat formuláře přímo z prostředí Sitecore.